กิจกรรมธรรมะ

   สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง   


ชมรมสารธรรมล้านนา ขอเชิญสาธุชนร่วมปุจฉาวิสัชนาธรรมะตั้งเเต่ขั้นง่ายสุดเบื้องต้นจนลึกซึ้ง


พระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม
วัดผาณิตาราม ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา


วันเวลาจัดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

วันเวลาจัดกิจกรรม
เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

สถานที่จัดกิจกรรม
ห้องคีรีมาศ โรงแรมคุ้มภูคำ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ
"ฟรีตลอดงาน"

สอบถามเพิ่มเติม
คุณหมอดุลยา โทร.08-1716-3960
ชมรมสารธรรมล้านนา
โชตนาคลินิค เลขที่ 132/1 ถนนโชตนา (ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างเผือก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร : 053-215561  มือถือ : 08-1716-3960
COPYRIGHT©2017 SARADHAMMALANNA.COM. ALL RIGHTS RESERVED.
STATS M-200 Y-13003 A-169115   l   Designed by : thaiwebcreate.com