ธรรมมะประจำวัน

   สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง   


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (พระราชนิโรธรังสี)
เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย


สอนการปฏิบัติ มี 4 ข้อ

  1. ให้รักษาศีลข้อเดียวคือ รักษาใจให้ปกติ
  2. อย่าส่งจิตออกนอกคือ อย่าส่งออกไปปรุงแต่งเรื่องคนโน้น คนนี้หรือเรื่องภายนอก ถึงไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีสิ่งใดทำอันตรายได้ ถ้าเราไม่ส่งจิตออกนอก
  3. อยู่กับผู้รู้อยู่เสมอๆ ไปอยู่ป่าเขามันว้าเหว่ ก็ให้รู้ให้ดูว่าใครมันว้าเหว่ จะกวาดลาน ถูพื้น อาบน้ำ ทำทุกอย่างให้อยู่กับผู้รู้ แม้แต่คิดก็ให้ดูว่า ใครเป็นผู้รู้ ผู้คิด แม้แต่ปวดหัว ก็เอาไว้ดูว่าใครเป็นผู้ปวด
  4. หาใจให้เจอ ใจคือความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปทาง ชอบ ชัง ถูก ผิด ดี ชั่ว เจอใจที่เป็นกลาง 
ศาสนาพุทธจบลงเท่านี้

ขอบคุณภาพจาก
ชมรมสารธรรมล้านนา
โชตนาคลินิค เลขที่ 132/1 ถนนโชตนา (ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างเผือก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร : 053-215561  มือถือ : 08-1716-3960
COPYRIGHT©2017 SARADHAMMALANNA.COM. ALL RIGHTS RESERVED.
STATS M-222 Y-3190 A-159302   l   Designed by : thaiwebcreate.com